Julian Charuba


Akordeonista i kompozytor, ur. w 2001 r. w Białymstoku. Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Witolda Lutosławskiego, obecnie student Wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.
Otrzymał nagrody i wyróżnienia, m.in.: specjalne wyróżnienie od Jury wraz z Big-bandem ZSM na V Ogólnopolskim konkursie „School & Jazz Festival’’ w Lubaczowie (2016), II miejsce wraz z Orkiestrą Akordeonową ZSM na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Wilnie za kompozycję ,,Boda Español” (2017), Grand Prix na V Białostockim Festiwalu Twórczości Muzycznej (2017).