Mateusz Kaszuba

Mateusz Kaszuba jest absolwentem Wydziału Jazzu na Uniwersytecie
Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, a także Policealnego Studium Jazzu
im. Henryka Majewskiego w Warszawie. Obecnie jest studentem Wydziału Jazzu
Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dr Piotra Wyleżoła. Laureat wielu
prestiżowych konkursów rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej (m.in.: I. miejsce
na 22. i 23. Bielskiej Zadymce Jazzowej, II. miejsce na Krokus Jazz Festival, nagrody
specjalne na Jazz Juniors, I miejsce na Tarnów Jazz Contest, Grand Prix School &
Jazz Festival).