Adrianna Hanslik

Urodzona 25 lutego 1998 w Katowicach.
Studiuje kierunek „aktorstwo i wokalistyka” w Akademii Teatralnej im.
Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.
W czerwcu 2021 ukończyła z wyróżnieniem klasę wokalistyki jazzowej w
Policealnym Studium jazzu im. Henryka Majewskiego w Warszawie.
Otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za ogół
osiągnieć artystycznych.
Zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wokalistyki Jazzowej Centrum
Edukacji Artystycznej.
Uczestniczyła w warsztatach New York Jazz Masters Workshop in Wojanów,
gdzie uczyła się pod okiem muzyków takich jak: Aaron Goldberg, Greg Osby,
Mike Moreno czy Judy Niemack.
Otrzymała wyróżnienie na Festiwalu Urban Tunes w Katowicach.
Dwukrotnie zajęła I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Teatrów w
Języku Hiszpańskim.
Uzyskała dyplom z wyróżnieniem w klasie wokalistyki jazzowej w
Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w
Katowicach.
Dwukrotnie uczestniczyła w warsztatach Voicingers.
W 2020 roku debiutowała w Teatrze WARSawy spektaklem improwizowanym.